01. Prednosti nove ureditve

Varna ulica

Omejitev hitrosti na 15 km/h, prednostna obravnava pešcev.

Živa ulica

Širitev peščevskih površin, postavitev novih klopi.

Zelena ulica

Zasaditev novih dreves.

Mobilnost ljudi

Odlični pogoji za hojo in kolo, dostopnost za lokalne avtomobile, parkirna mesta za taksi.

Atraktivna ulica

Priljubljena peš promenada med Staro Ljubljano in Tivolijem.

02. Program

Zelena os povezuje dve večji zeleni površini v mestu, park Tivoli z Rožnikom in Šišenskim hribom, in Grajski hrib z Golovcem. Obe zeleni površini predstavljata zelena klina Ljubljane, ki povezujeta središče mesta z zaledjem in imata za mesto poseben pomen. Cankarjeva ulica je priljubljena peš promenada Ljubljančanov in obiskovalcev.


01.programska shema (Kombinat)

 

03. Stanje

Cankarjeva ulica je do sedaj opravljala vlogo navadne prometne ulice. Kljub enosmernemu prometnemu režimu je območje Cankarjeve še vedno zelo obremenjeno tudi zaradi mirujočega prometa, ki še zdaleč ne nakazuje značaja promenade. Kritična so križišča, kjer se vozniki ustavljajo in celo za dlje časa puščajo svoja vozila. Prečkanje prehodov za pešce je zaradi nespoštovanja predpisov o dajanju prednosti pešcem zelo oteženo.


02.fotografije današnje situacije prometa na Cankarjevi cesti   (Kombinat )   

04. Kaj predvideva ureditev

Promenade in cona umirjenega prometa

Ponovna vzpostavitev mestne promenade je za mesto ključna. Mestna promenada je območje namenjeno pešcem polno družabnih točk, kavarn, lokalov s trgovskim, kulturnim in gostinskim programom. Namenjena je vsem meščanom.
Promenada ali sprehajališče oziroma sprehajalna pot je bila v Ljubljani zelo priljubljena med obema vojnama. To je bile eden od načinov za preživljanje prostega časa, za druženje, spoznavanje, navezovanje stikov. Predvidena je omejitev osebnega prometa na 15 km/h, celotna Cankarjeva cesta se dvigne na nivo pločnika in daje prednost pešcem.


06. primeri promenade(foto 1: www.dlb.si Cankarjeva nekoč, , foto2:B. Lokar, foto3: tlakovanje promenade, foto4: Sta Monica)   

Kolesarski promet

Ohrani se kolesarska pot v obe smeri vožnje. Stojala za kolesa je potrebno predvideti tudi v bližnji okolici (Šubičeva, Tomšičeva, Štefanova ulica) in razbremeniti območje pred Namo.

Ozelenitev in klopi

Predvidi se ozelenitev Cankarjeve ceste z nižjimi drevesi v sklopu modularnih klopi. Promenadna ulica z gostim programom med Slovensko in Župančičevo ulico zahteva večjo prehodnost pešcev zato so klopi večkrat prekinjene in nameščene v večjih razmakih, pred Namo pa so združene v manjše družabne ploščadi.
Predprostor novega stopnišča pred Opero zahteva večjo tlakovano površino in prostor za zbiranje, čakanje in druženje.
  


15. nova ozelenitev Cankarjeva (Kombinat )       


16. primer modularnih klopi (foto 1+2: Escofet, Godot, foto3: Escofet, Longo,, foto4: Escofet, Morella