01. Prednosti nove ureditve

Varna ulica

Umiritev avtomobilskega prometa, varni prehodi za pešce, obojesmerna kolesarska steza

Živa ulica

Širitev peščevskih površin, postavitev novih klopi.

Zelena ulica

Zasaditev novih dreves, novi cvetlični lonci.

Mobilnost ljudi

Odlični pogoji za hojo in kolo, nemotena dostopnost za osebne avtomobile, parkirna mesta za taksi.

Atraktivna ulica

Raznolika dejavnost na ulici je magnet za študente.

02. Program

Značaj in program Rimske ceste tvorijo različne dejavnosti, ki uspešno delujejo in se vedno bolj razvijajo  predvsem zaradi bližine fakultet in šol (Filozofska fakulteta, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za farmacijo, Naravoslovnotehnična fakulteta, Aškerčeva gimnazija in vsa ostala društva ter izobraževalni zavodi).


01.programska shema (Kombinat)

03.Stanje

Tlakovana Rimska cesta že zdaj nakazuje vstop v ožji center mesta. Trenutna ureditev Rimske ceste ne nudi dovolj prostora za številne pešce, pločniki so zelo ozki, na najožjem delu celo manj kot 1,4m. Od Slovenske ceste pa do Trga francoske revolucije pa je uporaba pločnika zaradi avtomobilov parkiranih preblizu fasade praktično nemogoča. Prav tako primanjkuje v ulici prostor za letne vrtove. Problematična je tudi zapostavljenost kolesarjev, ki se v nasprotni smeri stežka prebijajo skozi zaparkirano enosmerno ulico.


02.fotografije današnje situacije prometa na Rimski cesti   (Kombinat )

04. Kaj predvideva ureditev

Cona umirjenega prometa

Vrvež Rimske ceste že zaradi varnosti pešcev in kolesarjev zahteva umik mirujočega prometa vsaj v najožjih delih ulice. Dvig ulice na nivo pešca in označba kolesarske poti bi pripomogle k večji varnosti na cesti.  Predvidi se hitrost 15 km/h.


06. primeri cone umirjenega prometa (foto 1+2: B. Lokar,:foto3: Wolfova ulica)   

Novi javni prostori

Okoli lokala Žmavc se uredi trg, ki omogoča lažjo prehodnost pešcev mimo lokalov, z namestitvijo klopi trg nudi tudi prostor za druženje.

Dvig cestišča.

Rimska ulica se dvigne na nivo pločnika, za cestišče se uporabi obstoječe granitne kocke. Dvignjeno vozišče daje prednost pešcu in kolesarju po vsej dvignjeni površini in omogoča lažjo prehodnost cestišča za pešce.

Označevanje križišč

Jasno označena križišča povečujejo voznikovo pozornost in povečuje varnost pešcev.
 

  
07. kontrastni materiali in oznake v križiščih, ki so drugačni od običajnega cestišča povečujejo pozornost voznikov  (foto1: B. Lokar, foto2: in foto3: Providence)

Kolesarski promet

Uredi se kolesarka steza v obe smeri vožnje. V razširitvah v križiščih se dodajo stojala za kolesarje, na obstoječih lokacijah pa se njihovo število še poveča.

Ozelenitev in klopi

Rimska cesta ima že nekaj zelenih žepov, nova ureditev jih nadaljuje predvsem ob Slovenski cesti. Predvidene so tudi številne nove klopi.


09. ozelenitev Rimska (Kombinat )

Avtomobilski promet

Ulica ohranja svojo prvotno ureditev kot enosmerno ulico. Na ulici se predvidi parkirna mesta rezervirana samo za stanovalce (rumena cona).