01. Prednosti nove ureditve

Varna ulica

Umiritev avtomobilskega prometa, varni prehodi za pešce, nova kolesarska steza.

Živa ulica

Vzpostavitev novih javnih prostorov, postavitev novih klopi.

Zelena ulica

Zasaditev novih dreves.

Mobilnost ljudi

Odlični pogoji za hojo in kolo, nemotena dostopnost za osebne avtomobile.

Atraktivna ulica

Edinstvena kulturna ponudba v mestu.

02.Program

Pot kulture povezuje Slovenski etnografski muzej, Staro elektrarno, Kinodvor na Kolodvorski ulici in Kinoteko na Miklošičevi, in tako predstavlja zmes različnih kulturnih vsebin na enem mestu.

 
Programska shema (Kombinat )   

03. Stanje

Trenutna ureditev prometa na Slomškovi ulici je za pešce neatraktivna. Pešci so odrinjeni na rob, primankuje javni prostor za obiskovalce raznih kulturnih ustanov. Ulica je pogosto žrtev hitrega tranzitnega prometa. Tudi kolesarjenje ni primerno urejeno, saj je možno kolesariti samo v eno smer.

04.Kaj predvideva nova ureditev

Cona umirjenega prometa

Omejitev hitrosti na 30 km/h za varno sobivanje pešcev, kolesarjev in avtomobilov.

Novi javni prostori

Pred Staro elektrarno in Etnografskim muzejem se uredi trg, ki omogoča lažjo dostopnost pešcev do stavbe, z namestitvijo klopi. Trg nudi tudi prostor za druženje stanovalcev in obiskovalcev.

Dvignjen nivo križišča

Dvignjen nivo križišča ali prehoda daje prednost pešcu po vsej dvignjeni površini. Dvignjena površina križišča je poravnana z nivojem obstoječega pločnika.

Podaljšani otoki v križiščih

Podaljšani otoki v križiščih ali na prehodih za pešce ustvarjajo varnejše okolje za pešce, saj omogočajo boljšo preglednost pri prečkanju. Avtomobili so običajno parkirani vse do križišča in ožajo vidno polje voznikom.


10. primer preglednega križišča (foto 1 in 2: www.fhwa.dot.gov )   

Ozelenitev

Ker širina ulice to omogoča, se v območju parkirnih mest na južni strani ulice predvidi niz manjših dreves. Drevesa nudijo prijetno bivalno okolje stanovalcem in zaščito pred vremenskimi vplivi  sprehajalcem (senca, zaščita pred dežjem).


Izsek nove ozelenitve Pražakova-Slomškova (Kombinat )   

Avtomobilski promet

Ulica ohranja svojo prvotno ureditev kot enosmerno ulico, odsek od Metelkove do Kotnikove se spremeni v enosmerno ulico. Na ulici se predvidi parkirna mesta rezervirana samo za stanovalce (rumena cona).