01. Prednosti nove ureditve

Varna ulica

Omejitev hitrosti na 30 km/h, varni prehodi za pešce, varna kolesarska steza.

Živa ulica

Širitev peščevskih površin, postavitev novih klopi.

Zelena ulica

Zasaditev novih dreves.

Mobilnost ljudi

LPP z lastnima rumenima pasovoma, obejstranska kolesarska steza, dobra dostopnost do parkirnih hiš, parkirna mesta za taksi.

Atraktivna ulica

Glavno LPP vozlišče, nakupovalna ulica.

01.Program

Slovenska cesta predstavlja glavno žilo mestnega avtobusa z najbolj obremenjenimi postajališči LPPja v mestu (Bavarski dvor, Konzorcij, Pošta). Ulica predstavlja tudi najbolj centralno lokacijo, s katere je možen hiter peš dostop do mestnega jedra, političnega središča, parka Tivoli in številnih kulturnih ustanov.

02. Stanje

Pešci

Zaradi številnih dejavnosti na in ob Slovenski ni dovolj prostora za vse pešce na pločniku
Pločniki so poddimenzionirani, na določenih delih tudi manj kot 0,5m široki

Kolesarji

Kolesarska pot je speljana po pločniku, na odseku od Šubičeve do Aškrčeve je kolesarjenje prepovedano
Kolesarjenje je zaradi ozkih poti in količkov razmeroma nevarno in neatraktivno

Javni prevoz

Avtobusni pasovi zlorabljajo tudi osebni avtomobili, zastoji na rumenih pasovih v križiščih zaradi neprednostne obravnave LPP
Premalo prostora za vstop in izstop na avtobus na postajališčih LPP-ja

Javni prostor

Večina površine je namenje motoroziranem prometu
Zaradi hrupa in izpušnih plinov prostor ni primeren za zadrževanje ljudi
Pomanjkanje dreves, klopi in ostale urbane opreme.

03. Kaj predvideva ureditev

Nova vizija Slovenske ulice je nova ureditev ulice, ki bo bolj prijazna do pešcev, uporabnikov mestnega prevoza in kolesarjev.

ATRAKTIVEN LPP

Hitrejša potovalna hitrost avtobusov z prednostno obravnavo v križišču, manjše oviranje rumenih pasov z osebnimi avtomobili;
Več prostora za potnike LPP pri vstopu oz. izstopu na avtobus; 

VARNO KOLESARJENJE

Varna kolesarska steza po celotnem koridorju, ki poteka v obe smeri vožnje. 

PRIVLAČEN JAVNI PROSTOR

Bistveno povečanje površin za pešce, min. 2m pločnik na celotni trasi;
Ozelenitev ceste z drevesi, postavitev klopi in ostale urbane opreme;Nova ureditev javnih trgov (Konzorcij, Bavarski dvor, Ajdovščina, Figovec)

UMIRJEN MOTORIZIRAN PROMET

Omejitev hitrosti na 30 km/h, kar je potrebno za lažje sožitje med pešci, kolesarji in vozili

OZELENITEV

Zasaditev številnih novih dreves ob celetno trasi Slovenske.